Kontaktuppgifter: Cecilia Hejdenberg och Göran Lundin, Näs Olsvenne 159, 623 37 Havdhem.  0708-281039,  0702-102564.
olsvenne@gotland.at, www.gotland.at, www.olsvennegardskott.se.