Translate this page

Våra villkor

...för uthyrning av hus, stugor, lägenheter.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Bokning blir bindande både för uthyraren och kunden då bokningsavgiften 20% av totalpriset betalats, (under lågsäsong är dock bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften.) Kunden förväntas betala detta senast 10 dagar efter bokningstillfället. Bokningsavgiften återbetalas ej till kund vid ev. avbokning från kundens sida.

VAD, NÄR OCH TILL VEM SKALL JAG BETALA?
Du skall betala överenskommet pris för huset, stugan, lägenheten. Bokningsavgiften på 20% av priset eller den bokningsavgift som gäller under lågsäsong inom 10 dagar efter bokningstillfälle. Slutbetalning senast 30 dagar före ankomst. Betalningen sker till Cecilia Hejdenberg, Bankgiro: 204-3628

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Du riskerar då att stugan, lägenheten avbokas, ev. så sent som ankomstdagen.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till den som tog emot din bokning. Vid muntlig avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från uthyraren. Vid avbokning gäller avgifter enligt Avbeställningskostnader. Observera att ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning såvida dessa inte är inom din bokade period och full betalning enligt originalbokningen erläggs.

VAD GÄLLER OM JAG BARA VILL ÄNDRA PÅ NÅGOT?
Om möjlighet finns att ändra på bokningen bör det inte vara några problem. Tänk dock på att uthyraren oftast har en bestämd veckodag för byten. Vid ändring gäller avgifter enligt Ändringsingskostnad.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan avboka fram till 30 timmar innan inflyttning om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift).
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för bokningsavgift återbetalas ej.

VAD HÄNDER OM NÅGOT GÅR SNETT?
Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 (tre) dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs till hus-, stug-, lägenhetsuthyraren. Om Du har underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit uthyraren möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterskott kräva ersättning. Om Du inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 14 dagar efter avresa.

SOM ARRANGÖR ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT:
– Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
– Du får disponera stugan/lägenheten från det klockslag som angivits, normalt gäller inflyttning kl. 15.00 och utflyttning kl. 10.00.
– Om Du inte är nöjd med boendet så är det till uthyraren Du skall vända Dig till.

 VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
– Du har skyldighet att själv kontrollera de handlingar du får så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
– Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten.
OBS! det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda huset/stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max två barn under 2 år ej använder riktig säng om inget annat anges.
– Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
– Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
– Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. Observera att även om det står i beskrivningen för objektet att husdjur/rökning inte är tillåtna, så kan vi ej garantera detta med att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
– Du måste städa ordentligt före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad att debiteras.
– Du skall sopsortera enligt de föreskrifter vi har här på gården.

BOKNINGSAVGIFTER
Stuga eller lägenhet: 20% av det totala priset. Under lågsäsong är dock bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften. Bokningsavgiften (delbetalning) ska vara stug-, lägenhetsuthyraren tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Betalning ska göras direkt till stug-, lägenhetsuthyraren. Bokningsavgiften återbetalas ej vid ev. avbokning.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
Stugor och lägenheter.
31 dagar eller fler före ankomst. Bokningsavgiften (delbetalningen på 20% av totalpriset eller den för lågsäsong satta bokningsavgiften) betalas ej tillbaka. Om slutbetalning (resterande 80% eller den summa  som under lågsäsong blir slutbetalning) är betald betalas hela slutbetalningen tillbaka.
30-2 dagar. 10% av slutbetalningen betalas tillbaka.
1-0 dagar före ankomst. Ingen återbetalning alls.

ÄNDRINGSKOSTNAD
150 kronor per beställning/bokning och tillfälle.

VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av boende kan ske före avresedagen, uthyraren måste dock underrättas och godkänna överlåtelsen. Om uthyraren ej godkänner överlåtelsen och Du själv ej kan utnyttja boendet räknas det som en avbokning. Vid överlåtelse gäller avgifter enligt Överlåtelsekostnad.

ÖVERLÅTELSEKOSTNAD
250 kr per objekt.

BETALNINGSVILLKOR
Slutbetalning ska vara stug- lägenhetsuthyraren tillhanda senast 30 dagar före ankomst eller angiven förfallodag.

BOKNINGSAVGIFT
Vi tillämpar 2 olika system för bokningsavgiften, under hög- och mellansäsong är bokningsavgiften 20% av totalpriset och under lågsäsong är bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften. För sent inbetald bokningsavgift kan innebära att bokningen annulleras.

Force Majeure
För det fall då stugan, lägenheten inte kan hyras ut på grund av ett hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om boendets inställelse beror på någon som uthyraren anlitat eller annan i tidigare led.

Folder ni får när ni kommer

Välkomna till oss på Olsvenne lantbruk. Den här foldern innehåller lite information till Er samt några saker som vi vill att Ni tänker på.
Har Ni några frågor eller saknar något under Er vistelse här hos oss så är Ni alltid välkomna till oss så försöker vi lösa det.
Trevlig semester Önskar Cecilia och Göran

Saknar ni något.  Det är inte helt lätt att uppskatta hur många kastruller, bunkar, uppläggningsfat mm som behövs när man hyr ut till 10 personer. Kom med förslag och säg absolut till om Ni behöver något till köket eller något annat. Om vi kan försöker vi lösa det.

Bredband / TV Vi har trådlöst fiber som Ni får lov att använda. Koden sitter på en liten lapp vid strömbrytaren köksbänken vid spis, diskbänk. Det verkar funka utan att det blir problem. I år har jag i stället för att ta med mig utrustningen då och då till gårdsbutiken använt Internet över min telefon så har vi och ni alltid tillgång inne. I alla fall så länge det räcker på min mobil. Om risk för åska, dra ur kontakter till digitalbox mm.

Nycklar Det finns 2 nycklar till entrédörren. Som i de flesta gamla hus är det lite trögt att låsa så ta ett ordentligt tag och dra/tryck in dörren alt. lyft upp lite. Nyckeln med gul nyckelring fungerar bäst, den andra kan vara ganska trixiga.

Lammen Vill Ni titta på lammen så går det bra, men kontakta oss om Ni vill gå in i ladugårdsbyggnader eller gå ner på baksidan av gården. Låt inte barn vistas på storgården ensamma, det finns alltid faror på ett lantbruk och det återstår ännu mycket för oss att åtgärda.

Parkering Parkera bilar där vi har anvisat. Tänk på att det är dålig sikt när ni ska köra av parkeringen. SE UPP NÄR NI SKA GÅ UT PÅ GRUSVÄGEN VIA GRINDEN FRAMFÖR HUSET, TRAKTORER OCH BILAR KÖR ALLDELES FÖR FORT.

Diskmaskinen/Porslinen Packa inte in för mycket i diskmaskinen särskilt inte när ni diskar finglas, dom går sönder.

Kakelugnarna Ni får inte elda i någon av kakelugnarna. Kakelugnen nere är iof helt ok men då den inte använts alls sen vi flyttade hit 2007 så har vi slutat att få den årligen godkänd.

Vattnet Vi har 2 brunnar och det är lite olika vilken vi har igång, vilken som sinat. Har vi den djupborrade igång så är vattnet tyvärr aningens bräckt. Funkar utmärkt till matlagning. Vi ser till att det finns fyllda dunkar med sötvatten när ni kommer så ni har till dricksvatten, kaffe osv. Behöver ni mer vatten så finns det att hämta utanför affären i Havdhem. Vi får alla hjälpas åt med att korta ner duschtiden, stänga av duschvattnet under tiden man tvålar in sig osv. Varmvattnet är ställt hett, ett måste så även det ska räcka till många, så akta särskilt när det gäller barnen. Och ta för vana att kolla toan nere att den inte står och rinner särskilt innan ni åker på dagsutflykt, är en sådan spolknapp som ska tyckas ner, ja går att dra upp också och det händer att den hamnar på sniskan och sen är brunnen tom efter några timmar. Brukar rätta till sig efter några timmar med avstängt vatten men det är ju bra om det inte händer. Hittills inga jätteproblem under sommaren men det händer. Vi har större problem på vintern när alla djur är hemma.

Toaletterna vill ibland fastna så det står och rinner vatten, säg till om Ni vill ha hjälp om det händer för vi kan inte slösa på vattnet så .INGA SANITETSPRODUKTER I TOALETTERNA och inte för mycket papper på en gång särskilt i toan nere, spola hellre en extra gång.

Tvättmaskinen är kopplad till duschblandaren bakom och därmed krävs att vattnet sätts på, stäng av när Ni tvättat klart.

Sopor I veckohyran ingår 1 st betalsopsäck. I den får man kasta alla typer av sopor utom farligt avfall och elavfall, exv. batterier och glödlampor. Ni kan använda kärlet som finns vid Er grind till säcken. När ni flyttar knyt till säcken och placera säcken intill våra soptunnor vid infarten till gården (inte vid vår grind på tomten). En fylld säck får inte väga över 15 kg. Om 1 säck inte räcker får ni själva köpa en till säck, finns i vanlig affär. Vi har valt att ha det på det här sättet då kommunen slutat med grindhämtning av källsorterade sopor sedan 1 januari 2011. Vill ni trots det källsortera så går det bra men ni får då själva köra tidningar, pappersförpackningar, plast, plåt och glas till uppsamlingen vid affären i Havdhem eller annat uppsamlingsställe.

Blommorna Blommorna behöver ni normalt inte bry er om, vattna dem inte de står i fönster med lite sol och vi vattnar dem själva när det är bytesdag. Men bor ni flera veckor får ni gärna vattna dem så de får lite vatten en gång i veckan.

Utemöbeln och grillen Vi ser gärna att Ni använder avsedda lådor för dynorna särskilt om det finns risk för regn. Vi vill också att om Ni flyttat på möbeln att Ni ställer tillbaka den innan Ni flyttar så vi kan komma fram med gräsklipparen inför att nya gäster kommer. Det finns ett kärl på Er gavel av huset där Ni kan tömma aska från grillen. Töm grillen på aska och rengör gallret innan Ni flyttar.

Bäddmadrasser, madrasskydd, kuddar och täcken Skulle olyckan vara framme så säg till, det finns en extra bäddmadrass, täcken och kuddar finns också. Madrasskydden går i 40 graders tvättmaskin. Vi vill inte heller att ni använder madrasser, täcken och kuddar utomhus eller på golvet. Ni måste också använda lakan så inte madrasser, madrasskydd täcken och kuddar solkas. Inför varje säsong tvättar vi alla madrasskydd och täcken, kuddar däremot blir förstörda så de ser inte fullt lika fräscha ut men det ska ju på ett örngott.

Vaxduken Vill Ni inte använda vaxduken, snälla rulla upp den på rullen som står bakom dörren in till salen/vardagsrummet/köket.

Bruksanvisningar Vid behov så finns bruksanvisningar till de elektriska i köket i en låda i skåpet över kylen. I glasskåpet för diskmaskinen och i en låda för den digitala köttermometern.

Maskinanvändning och säkringar Om möjligt undvik att ha allt för många maskiner som spis, ugn, fläkt på samtidigt som diskmaskin och kanske tvättmaskin. Det händer att säkringen inte håller.

Lite blandat Periodvis är det flugor, håll dörrar och fönster stängda. Vid varmt soligt väder ha rullgardinerna på framsidan nerdragna annars blir det olidligt varmt. Inga öppna fönster utan hasp på, vilket innebär att alla fönster inte går att använda som vädringsfönster. Det finns 3 stycken myggfönster som ni kan använda.

Städning Tänk på att lämna huset städad i det skick som när Ni kom. Fråga gärna när nästa gäst kommer för ofta finns det möjlighet till att stanna lite längre så man hinner städa ordentligt. Tiderna för in- och utflyttning är satta ifall vi måste rycka in och städa. För att det ska bli enklare för Er så håller vi med rengöringsmedel. Här kommer lite som man kan tänka på, ruska täcken, kuddar och madrasskydd utomhus. Dammsug madrasser om det behövs. Våttorka alla plana ytor. Dammsug eller torka fönsterbrädor. Städa alla 3 våtutrymmena noga. Ett smart sätt är att ta hela duschutrymmet i samband med sista duschen. Torka noga runt spis och fläkt där det lätt blir fett. Torka ur kyl, frys, mikro och skafferi. Rengör kaffebryggare, vattenkokare, och brödrost. Tänk på att det ofta blir smutsigt i skåpet under diskbänken samt i låda för bestick, rengör. Diska ur hinkar som är smutsiga under diskbänken. Dammsug alla golv samt torka med våt mopp, även under sängar, mm. Ställ fuktig mopp på verandan för torkning. Sopa av verandan och trappan om det behövs. Glöm inte trädgårdsmöbeln och grillen. Ställ ut hopknuten sopsäck vid våra soptunnor (vid infarten till gården, inte vid lilla grinden på tomten).

Innan Er avresa Vi vill titta igenom huset innan Ni åker.

Vi står till tjänst med om det exv. ligger ett madrasskydd i tvättmaskinen eller om sista diskmaskinen ännu ska plockas ur. Det kan ju bli tajt om tiden för Er annars. 

Hoppas att ni haft en trevlig vistelse hos oss och välkomna tillbaka en annan gång.
Glöm inte att följa oss www.olsvennegardskott.se samt Olsvenne Gårdskött på Facebook.

Kontaktuppgifter: Cecilia Hejdenberg och Göran Lundin, Näs Olsvenne 159, 623 37 Havdhem.  0708-281039,  0702-102564.
olsvenne@gotland.at, www.gotland.at, www.olsvennegardskott.se.